Ældre heste og adfærdsrehabiltering

Jeg er optimistisk når jeg står over for en “problemhest”, altså en hest med adfærdsvanskeligheder. Min erfaring er at langt største parten kan hjælpes 🙏

Men min erfaring er også at det kan svært ved ældre heste. Som ved mennesker bliver indlæring og nye vaner svære og svære med alderen, og især i det faktum at den dårlige vane jo har fået lov til at fungere i så mange år. Ved de fleste heste opstår en uhensigtmæssig adfærd pga. misforståelser, mangle på signaler, stress(miljø, træning…) ubehag eller smerter.

Hvis hesten har gået med f.eks. stress i 5 år og dermed er blevet krybbebider, så kan det faktum at hesten er gammel = nedsat indlæring, være vigtigt, men især også det faktum, at hesten har gået med stress i 5 år(eller mere!). Og krybbebidning har fungeret for hesten i 5 år. 5 år er lang tid, især i heste-tid, og for mig at se er det netop den faktor der kan gøre det svært at aflære en kronisk, gamle tillært adfærd.

Selvom vi fjerner stress- eller smertefaktoren har hesten en muskelhukommelse som husker at det gjorde ondt eller det var stressende. Og de “nerve-motorveje” der er blevet skabt i hjernen i forbindelse med en adfærd er veletableret og trafikkeret. Det er svært at lave hele vejnettet om igen.

Derfor kan det altså være svære at aflære en adfærd ved ældre heste, dermed ikke sagt at det er umuligt. Det afhænger af adfærden og den enkelte hest 🌻